หน้าแรก | กิจกรรม | เว็บบอร์ด | สมุดเยี่ยมชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ในการเข้าชมเวปไซด์ อาจจะมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการโหลดข้อมูล จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
ค้นหาพระเครื่องตามหมวดหมู่ที่ต้องการ
 หมวดหมู่พระเครื่องและกิจกรรมต่างๆ
  พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ พ.ศ. 2401
     พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 พระธาตุพนม เชิญคลิก.....

 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
ข่าวสาร & ความรู้
  PrThai.com
  ไทยรัฐ


หมวดหมู่พระเครื่องและกิจกรรมต่างๆ "พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 พระธาตุพนม เชิญคลิก....."
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401ทองคำ ถวาย ร.๔พระธาตุพนม
รายละเอียด : " ในสมัยโบราณ ถ้ามีการสร้างพระเครื่องฯเป็นโลหะถวายกษัตริย์ต้อง " ทองคำ " เท่านั้นและสร้างน้อยมากประมาณการคงไม่เกิน ๒๐ องค์...จากการค้นคว้าหาหลักฐานที่ไม่หยุดหยั้ง ของเวปไซด์ "ศิษย์สมเด็จ" โดยนายสุชาติ เกิดผล ทางเวปไซด์ได้หลักฐานมามากพอสมควร ซึ่งสามารถยืนยันว่าในปี 2401 ได้มีการสร้างพระสมเด็จโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังษี จริง โดยสร้างถวาย ร.๔ องค์พระเป็นทองคำทั้งองค์ ที่วัดพระธาตุพนมและสร้างน้อยมากประมาณไม่เกิน ๒๐ องค์...(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ หรือ ชมเพิ่มได้ที่ หมวดพระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401)
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 ทองคำ ถวาย ร.๔
รายละเอียด : " ด้านต่างๆของ ป.โต ๐๐1.1 " ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจราย์ ( โต พหรมรังสี ) เป็นพระภิกขุผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ เป็นผู้ทรงอัจฉริยภาพเลิศล้ำ ทรงศีลาธิคุณไม่ด่างพร้อย มักน้อยมุ่งสันโดษเยี่ยงสมณวิสัย ปราศจากนิยมในลาภสักการะยศฐาสมณศักดิ์ ทั้งยังแตกฉานในพระปริยัติธรรม เชี่ยวชาญวิปัสสนากรรมฐาน รอบรู้โหราศาสตร์ และ คัมภีร์มหาพุทธาคมอย่างละเอียดลึกซึ้งกอปรด้วยปฎิภาณอันเฉียบแหลม บุคลิกภาพที่สุขุมคัมภีรภาพอย่างยิ่ง จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๔ เป็นกรณีพิเศษกว่าพระสมณะรูปอื่นๆ ( คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดต่อ)
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401ทองคำ ถวาย ร.๔ พระธาตุพนม
รายละเอียด : ในสมัยโบราณ หากมีการสร้างพระเครื่องฯโลหะถวายพระมหากษัตริย์ต้อง " ทองคำ " เท่านั้นและสร้างน้อยมากประมาณคงไม่เกิน ๒๐ องค์ในแต่ละครั้ง ........นี่เป็นหลักฐานการสร้างรูปหล่อ " ทองคำ " สมเด็จฯ ( โต พรหมรังสี ) ถวายรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๐๑ ...เล่าเรื่องในอดีตฯ " ศิษย์เคารพอาจารย์ " จากภาพประวัติศาสตร์ในปี ๒๔๑๑ ร.๕ อุ้มบาตร์ให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) , " อาจารย์สร้างพระเครื่องฯถวายศิษย์ " ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) สร้างพระเครื่องฯอธิฐานจิต ถวาย ร.๕ ในปี ๒๔๑๑ ในการขึ้นครองราชย์ครั้งแรก วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๑๑ , " อาจารย์ปกป้องคุ้มครองศิษย์ " เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งระหว่างท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) กับ ร.๕ (คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อหรือชมเพิ่มได้ที่หมวดะระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ๒๔๐๑)
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 ทองคำ ถวาย ร.๔ พระธาตุพนม
รายละเอียด : ด้านต่างๆ ของ ป.โต002.1 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) เป็นพระมหาเถระที่มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ท่านฯเป็นพระภิกขุ ที่ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวพุทธว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นมหาถระที่ทรงคุณวิเศษ เทศนาโวหารคมคายและเชี่ยวชาญการศาสนาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นผู้สร้าง " พระสมเด็จ " ให้เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูงสุด , มีคุณภาพสูงสุดแล้ว ท่านเจ้าประคุณฯยังมีวิธีเทศนาสั่งสอนพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้แก่พระมหากษัตริย์และประชาชนชาวพุทธอย่างแยบยล จนเป็นที่รักและเคารพเลื่อมใสศัทธาของพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวพุทธโดยทั่ว โดยเฉพาะรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดการเทศน์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯมากถึงกับตรัสว่า..." ถ้าไม่ได้เห็นขรัวโตหลายๆวันครั้งใด รู้สึกเหงาๆ ได้สนทนากับขรัวโตแล้วสบายใจดี... "(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ....)
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 ทองคำ ถวาย ร.๔
รายละเอียด : สภาพขององค์พระเก่ามาก มีร่องรอยธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัด คราบกรุเกาะติดเเน่นมาก หากมีไฟฟ้าส่องจ้า หรือแสงสว่างที่ชัดเจน จะสามารถเห็นทองคำตัวองค์พระอย่างชัดเจน มีเสน่ห์ชวนให้ดูยิ่งนัก ทำให้สามารถบ่งบอกถึงอายุการสร้างว่า ถึงยุคท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ โต พรหมรังษี แน่นอน กรุพระธาตุพนม
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 ทองคำ ถวาย ร.๔
รายละเอียด : ด้านต่าง ของ ป.โต003.1
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 เงิน ถวาย ร.๔ พระธาตุพนม
รายละเอียด : สภาพขององค์พระเก่ามาก มีร่องรอยธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัด คราบกรุเกาะติดเเน่นมาก หากมีไฟฟ้าส่องจ้า หรือแสงสว่างที่ชัดเจน จะสามารถเห็นโลหะเงินที่ตัวองค์พระอย่างชัดเจน มีเสน่ห์ชวนให้ดูยิ่งนัก ทำให้สามารถบ่งบอกถึงอายุการสร้างว่า ถึงยุคท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ โต พรหมรังษี สร้างในปี พ.ศ.๒๔๐๑ ที่กรุวัดพระธาตุพนม อย่างแน่นอน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) ได้บอกให้พี่น้องประชาชนชาวพุธ ทำบุญทำกุศล อยู่เสมอ แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยประชาชนชาวพุทธเอง เมื่อถึงคราวตกอับ , มีภัยอันตราย ปาฎิหาริย์จะเกิดขึ้นทันที...( คลิกเพื่ออ่านต่อหรือชมเพิ่มในหมวดพระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ๒๔๐๑ )
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 ทองคำ ถวาย ร.๔
รายละเอียด : ด้านต่าง ๆ ของ ป.โต004.1
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401เนื้อเงิน ถวาย ร.๔
รายละเอียด : ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) " อริยสงฆ์ ๕ แผ่นดิน " ในรัชกาลที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ พระผู้กำเหนิดมาในฤกษ์ปีมหาสังคายนาพระไตรปิฎก ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) เป็นหน่อพระวงศพระมหากษัตริย์...เป็นโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ ๒ ) เป็นโอรสนอกเศวตฉัตร เมื่อครั้งยังเสด็จติดตามพระราชบิดา ( รัชกาลที่ ๑ ) ออกศึกสงครามในขณะท่านดำรงพระยศเจ้าพระยาจักรี ครั้งนั้นพระเจ้าตากสินทรงตั้งเมืองหลวงที่กรุงธนบุรี โดยยังทำนุบำรุงประเทศไม่สมบูรณ์ดี ก็มีพม่าข้าศึกจากอังวะคือ. อะแซหวุ่นกี้ ยกทัพหน้ามาตีด่านเมืองตากอีกครั้ง แม่ทัพฝ่ายไทยคือ. " เจ้าพระยาจักรี " ได้เดินทัพไปต้านทานอย่างกล้าหาญ จนข้าศึกไม่สามารถจะทำอะไรได้ ข้าศึกจึงขออย่าศึกกลางคัน แล้วกลับพม่าไป นั่นคือที่มาของประวัติท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) " อริยสงฆ์ ๕ แผ่นดิน " ผู้มีบุญ บารมี อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหารย์ ขจรขจายไปทั่วทิศของประเทศไทย....( คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ...)
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ 2401 เงิน ถวาย ร.๔ พระธาตุพนม
รายละเอียด : (ด้านต่าง ๆ ของ ป.โต005.1) ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์( โต พรหมรังสี ) ขณะที่เป็นสามเณรโต ท่านฯเก่ง กล้า มีความรู้ ความสามารถมาก ไม่ว่าจะเป็นการเทศที่มีเสน่ห์ชวนให้รับฟังรับชมเป็นที่ยิ่งนัก และสามเณรโต ยังมีปฎิภาณไหวพริบอันยอดเยี่ยมอีกด้วย สามารถตรึงประชาชนชาวพุทธที่เข้ามาฟังเทศ ให้ศัทธาและเลื่อมใสต่อพุทธศาสนาอีกด้วย นอกจากนี้สามเณรโตยังเก่งกล้าสามารถทางมหาเวทย์ อิทธิฤทธิ์ , ปาฎิหาริย์ สมัยเป็นสามเณรโต จระเข้ที่ว่าดุร้ายกินคนมาแล้ว เมื่อเจอท่านกลับอ้าปากไม่ออก ดิ้นจนหมดแรงไปเอง ในแผ่นดิน ร.๕ เป็นพระภิกขุแล้วท่านฯยังมาโปรดวิญญาณของนางนาคพระโขนง ให้ระวางจากความรักและความพยาบาททั้งปวง รวมทั้งได้ส่งวิญญาณของนางนาคพระโขนง ให้ไปอยู่ภพภูมิที่ควรของตน....คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ...
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศ ทองคำ 2401 ถวาย ร.๔ กรุวัดพระธาตุพนม
รายละเอียด : พระประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ผู้สร้างและปลุก พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรกของประเทศไทย " ทองคำ " พ.ศ.๒๔๐๑ ถวายรัชกาลที่ ๔ กรุพระธาตุพนม มีว่า พระองค์เป็นพระโอรสในสมเด็จมหาเสนานุรักษ์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลและเจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก ประสูติเมื่อวันจันทร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2352 ซึ่งตรงกับฤกษ์วันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงได้พระราชทาน พระนามว่า "พระองค์เจ้าฤกษ์" (คลิกที่รูปเพื่ออ่านพระประวัติฯต่อหรือชมเพิ่มเติมได้ที่หมวด พระสมเด็จพิมพ์เศษ พ.ศ. 2401หน้าที่ 1 )
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศ ทองคำ 2401 ถวาย ร.๔ กรุวัดพระธาตุพนม
รายละเอียด : ระหัสที่ ป.โต.๐๐๖.๒ เป็นด้านต่างๆของพระกริ่งปวเรศ เนื้อทองคำ พ.ศ. ๒๔๐๑ ถวาย ร.๔ กรุพระธาตุพนม โดยพระกริ่งปวเรศฯองค์ดังกล่าวนี้ อยู่ในระหัสที่ ป.โต๐๐๖.๑ , ป.โต๐๐๖.๒...
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศ ทองคำ 24014 ถวาย ร.๔ กรุพระธาตุพนม
รายละเอียด : ระหัสที่ ป.โต๐๐๗.๑ เป็นพระกริ่งปวเรศ องค์ทองคำทั้งองค์ 2401 ถวาย ร.4 กรุวัดพระธาตุพนม มีบัวหลังแบบพระกริ่งปวเรศ สายวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่ก้นแปะติดแผ่นทองคำ โดยสลักชื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)ว่า " ขรัวโต ธาตุพนม ๒๔๐๑ " บ่งบอกอยู่ในสมัย พ.ศ. 2401 วัดพระธาตุพนมอย่างชัดเจน สภาพขององค์พระเก่ามาก มีร่องรอยธรรมชาติอย่างชัดเจน คราบกรุเกาะติดแน่นมาก หากส่องด้วยไฟที่สว่างจ้าสามารถมองเห็นทองคำในตัวองค์พระอย่างชัดเจน มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหล ความเก่าดังกล่าวนี้ สามารถยืนยันถึงอายุการ สร้าง ว่าถึงยุค 2401 วัดพระธาตุพนมจริง ๆ (ขนาดเดียวพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศวิหาร) โดยพระกริ่งฯองค์ดังกล่าวนี้ อยู่ในระหัสที่ ป.โต๐๐๗.๑ , ป.โต๐๐๗.๒
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศ ทองคำ 2401 ถวาย ร.๔ กรุวัดพระธาตุพนม
รายละเอียด : ระหัสที่ ป.โต๐๐๗.๒ เป็นด้านต่างๆของพระกริ่งปวเรศ ทองคำ พ.ศ. ๒๔๐๑ ถวาย ร.๔ กรุพระธาตุพนม โดยพระกริ่งปวเรศ องค์ดังกล่าวนี้อยู่ในระหัสที่ ป.โต๐๐๗.๑ และ ป.โต๐๐๗.๒
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศ ทองคำ 2401 ถวาย ร.๔ กรุวัดพระธาตุพนม
รายละเอียด : เป็นกริ่งปวเรศ องค์ทองคำทั้งองค์ 2401 ถวาย ร.4 กรุวัดพระธาตุพนม เป็นทองเนื้อเก้า (ทองธรรมชาติ) , ทองบริสุทธิ์ . ทองสมัยโบราณ โดยเหมืองทองคำของ ร.๔ บางสะพาน จังหวัดประจวบฯ โดยองค์พระกริ่งปวเรศฯมีบัวหลังแบบพระกริ่งปวเรศ สายวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ก้นติดแผ่นทอง บ่งบอก 2401 วัดพระธาตุพนมอย่างชัดเจน สภาพขององค์พระเก่ามาก มีร่องรอยธรรมชาติอย่างชัดเจน คราบกรุเกาะติดแน่นมาก หากส่องด้วยไฟที่สว่างจ้าสามารถมองเห็นทองคำในตัวองค์พระอย่างชัดเจน มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหล ความเก่าดังกล่าวนี้ สามารถยืนยันถึงอายุการสร้าง ว่าถึงยุค 2401 วัดพระธาตุพนมจริง ๆ (ขนาดเดียวพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศวิหาร)
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศ ทองคำ 2401 ถวาย ร.๔ กรุวัดพระธาตุพนม
รายละเอียด : ระหัสที่ ป.โต๐๐๘๒ เป็นด้านต่างๆของพระกริ่งปวเรศ ทองคำ พ.ศ. ๒๔๐๑ ถวาย ร.๔ กรุพระธาตุพนม โดยพระกริ่งปวเรศ ฯ องค์ดังกล่าวนี้ อยู่ในระหัสที่ ป.โต๐๐๘.๑ และ ป.โต๐๐๘.๒
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่ง ชินบัญชร ทองคำ2401 ถวาย ร.๔ กรุวัดพระธาตุ
รายละเอียด : ระหัสที่ ป.โต๐๐๙.๑ เป็นพระกริ่ง " ชินบัญชร " จัดสร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) แห่งวัดระฆัง วัดบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร โดยสร้างที่วัดพระธาตุพนม พ.ศ.๒๔๐๑ ถวาย ร.๔ ร่วมกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นมากมาย เช่น หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด , หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ ,สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร ฯ ล พระกริ่ง " ชินบัญชร " องค์ดังกล่าวนี้ อยู่ในระหัสที่ ป.โต๐๐๙.๑ , ป.โต๐๐๙.๒ ...(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อหรือชมเพิ่มเติมได้ที่หมวด พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ๒๔๐๑ หน้าที่ ๑ หน้าเวปไชด์นี้)
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่ง ชินบัญชร ทองคำ2401 ถวาย ร.๔ กรุวัดพระธาตุ
รายละเอียด : ระหัสที่ ป.โต๐๐๙.๒ เป็นพระกริ่ง " ชินบัญชร " เนื้อทองคำ พ.ศ. ๒๔๐๑ กรุพระธาตุพนม ถวาย ร.๔ เป็นด้านต่างๆของพระกริ่ง " ชินบัญชร " โดยพระกริ่ง " ชินบัญชร " องค์ดังกล่าวนี้ ระหัสอยู่ที่ ป.โต๐๐๙.๑ , ป.โต๐๐๙.๐๒...
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : บารมีมากล้นสุดลำพรรณ จึงเกิดปาฎิหาริย์...อัศจรรย์
รายละเอียด : ระหัสที่ ป.โต๐๐๙.๓ เป็นภาพถ่ายพระพุทธรูป " ยิ้ม " แผ่เมตตาบารมีให้กับเด็กผู้บริสุทธิ์อายุ ๘ ขวบ เมื่อเด็กไปกราบสักการะพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจัดที่สร้างใหม่ โดยญาติโยมลูกศิษย์ในกรุงเทพมหานคร ของวัดกลางคลองสี่ จ.ปทุมธานี นำมาถวายวัดฯ เป็นพระพุทธรูปชินราชจำลอง หล่อด้วยทองเหลืองงามอร่ามตา พระพักตร์อิมเอิบ...เมตตาบารมีต่อประชาชนทั้งปวง เป็นที่ต้องตาต้องใจต่อผู้พบเห็น...โดยทำพิธีเบิกเนตรในวันเดียวกันกับเด็กที่มาถ่ายรูป เมื่อเด็กได้ถ่ายรูปท่านฯ...ปรากฎว่ามีรอย " ยิ้ม " ให้เห็นอย่างชัดเจน..เป็นการแผ่เมตตาบารมี..เอ็นดู...ต่อเด็กผู้บริสุทธิ์...ทั้งๆที่พระพักตร์เดิม อิ่มเอิบเท่านั้น เป็น " บารมีมากล้นสุดลำพรรณ จึงเกิดปาฎิหาริย์...อัศจรรย์ ให้พี่น้องประชาชนชาวพุทธได้ดู...ได้ชมกันทั่วทุกคน...เพื่อแสดงให้เห็นว่าพุทธคุณนั้นมีจริงๆ สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ ไม่ใช่แสงหักเหอย่างแน่นอน ปรากฎการครั้งนี้ของ " พุทธคุณ " ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวพุทธเชื่อในอำนาจบารมีของพุทธคุณว่ามีจริง ดูได้ด้วยตาตนเอง ไม่ต้องไปเชื่อผู้ใด โดย พุทธคุณดังกล่าวนี้...สามารถปกป้องคุ้มครองให้ความปลอดภัย...ให้โชค...ให้ลาภ...ลาภลอย...สามารถฝ่าฟันอุปสรรค์ต่างๆได้เป็นอย่างดี...ให้ความสมหวัง...ความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกๆประการ ฯลฯ แก่พี่น้องประชาชนชาวพุทธที่สร้างบุญบารมีด้วยการกระทำความดีมารองรับ " พุทธคุณ " ที่แผ่มาให้จากสวงสวรรค์เบื้องบน...เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนชาวพุทธ...ในมหาภิบัติภัย...ที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ซึ่งนับวันจะรุนแรงขึ้นทุกทีๆ แต่ยังไม่ถึงกับโลกสลาย ดังพุทธทำนาย...คนดีเท่านั้นที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ต่อไป...โลกนี้เป็นสิ่งศักสิทธิ์อันล้ำค่า...เมื่อคนดีๆมีน้อยกว่าคนชั่วอย่างมากมาย...ทำให้โลกเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้าย...โลกจำเป็นต้องปรับตัว...เพื่อเอาคนชั่วร้ายไป...โดยคนดีๆจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างปลอดภัย...พี่น้องประชาชนชาวพุทธมาเป็นคนดีกันเถอะครับ...จะได้อยู่บนโลกใบนี้อย่างปลอดภัย...อาจจะเสีนทรัพย์สินบ้าง...แต่ชีวิตปลอดภัย...ดังท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)..ทำนาย...ยุคนี้...ปัจจุบันนี้...เป็นยุคถิ่นกาขาว...ยุคแห่งความยุ่งเหยิง...ยุคแห่งความเสื่อมในทุกอย่าง...ยุคแห่งความเจ็บปวดของชาวโลก...ยุคแห่งการเอาคืนของธรรมชาติ...เป็นการปรับดุลเพื่อไม่ให้โลกสลาย...เมื่อปรับดุลของโลกเรียบร้อยแล้ว...ต่อไปเป็นยุค " ชาววิไลซ์ " ...ยุคพระศรีอารย์...พระศรียเมตรย์...เป็นยุคที่สังคมเป็นสุข...ครอบครัวเป็นสุข...ประชาชนชาวพุทธทุกคนเป็นสุข...อย่างแท้จริง... คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด...
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ชื่อพระเครื่อง : บารมีมากล้นสุดลำพรรณ จึงเกิดปาฎิหาริย์...อัศจรรย์
รายละเอียด : ระหัสที่ ป.โต๐๐๙.๔ ต่อจาก ป.โต๐๐๙.๓ ตะลึงภาพถ่าย " พระพุทธรูปยิ้ม "... ดังที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)...ทำนาย...ทายทักเอาไว้...ยุคนี้...ปัจจุบันนี้...เป็นยุค " ถิ่นกาขาว "...ยุคแห่งทุนนิยม...ยุคแห่งความเสื่อมทุกอย่าง...ยุคแห่งความโลภ...ในอำนาจและผลประโยชน์...ยุคแห่งควาเจ็บปวดของชาวโลก...และเป็นยุคแห่งการทำลาย...ธรรมชาติที่โลกได้สร้างไว้... เพื่อความสมดุลของโลก...ที่ได้ถูกทำลายล้างโดยมนุษย์...ทำให้ดุลของโลกถูกทำลายลง...โลกจึงต้องเอาธรรมชาติกลับคืน...เพื่อความสมดุลของโลก...โลกจะไม่ต้องสลายไป...ดังพุทธทำนายไว้...โลกยังไม่สลาย...โลกจะสลายต่อเมื่อหมดยุคของพุทธศาสนา คือ.- พ.ศ. ๕,๐๐๐ ปี เท่านั้น ฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนชาวพุทธไม่ต้องวิตกว่า " โลกจะสลาย " เพียงพี่น้องประชาชนชาวพุทธกระทำความดี ถือศีล ๕ และใช้ศีล ๕ อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในชีวิตประจำวัน...นำเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.๙ มาดำเนินชีวิตของเรา...ทำบุญ...ทำทาน กตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบารมีสูงสุด แล้วท่านฯจะปลอดภัยในชีวิต...แม้จะเสียทรัพย์สินไปบ้างก็ตาม...แต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต...แล้วพี่น้องประชนชาวพุทธจะได้มาอยู่ในยุคของ..."ชาววิไลซ์ "...ยุคแห่งความสุข...สงบ...สันติ...ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน...ช่วยเหลือกันและกัน...เงินไม่ใช่ปัจจัยในการดำรงชีวิตอีกต่อไป...เงินเป็นสิ่งมายา...ข้าวปลานี่ฃิ...ของจริง...โดยพวกเราจะมาอยู่ใน...ยุคพระศรีอารย์...กัน...ดังคำทำนายของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) ได้บอกกล่าวไว้...คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ...
- : 0 0/0
ดูรายละเอียด : คลิ๊กที่นี่...
ไปหน้า  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  
[ next>> ]  [หน้าสุดท้าย]  

   หน้าแรก   |    กิจกรรม   |    เว็บบอร์ด   |    สมุดเยี่ยมชม   |    เกี่ยวกับเรา   |    ติดต่อเรา  


You are visitors number

All rights reserved © Copy right 2021 - 2023

Powered by
ThaiWebWizard.com