หน้าแรก | กิจกรรม | เว็บบอร์ด | สมุดเยี่ยมชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
ในการเข้าชมเวปไซด์ อาจจะมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการโหลดข้อมูล จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
ค้นหาพระเครื่องตามหมวดหมู่ที่ต้องการ
 หมวดหมู่พระเครื่องและกิจกรรมต่างๆ
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
ข่าวสาร & ความรู้
  PrThai.com
  ไทยรัฐรายละเอียดพระ

รหัสพระเครื่อง : 06.03
ชื่อพระเครื่อง: ส.ค.ส. ๒๕๕๑ ฯ พณ ฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
รายละเอียด:

กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวพุทธทราบ...


    คติธรรม...ฯ พณ ฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี...รัฐบุรุษ


          " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "


              "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงคิด ทรงแนะนำ ทรงทำทุกอย่าง เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ และยกระดับความอยู่ดีกินดีของราษฎร เป็นเวลาต่อเนื่องกันนานกว่า ๕๐ ปี มาแล้ว โดยไม่เคยทรงบ่นว่า เหน็ดเหนื่อย ลำบาก ข้อความ " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน " นั้น ผม(ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ) คิดขึ้นได้ ก็เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ ผม(ฯพณฯ)จึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ไม่รู้สึกว่า ยากลำบากในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแม้แต่น้อย จึงขอชวนให้พวกเราได้ช่วยกันทำ ประพฤติ,ปฎิบัติเป็นตัวอย่าง อย่างเต็มกำลังและสม่ำเสมอ ผมขอตั้งความหวังไว้ คนไทยจะเข้าใจ สนใจ และทำตามเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา..."


       "...การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือการประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดี เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน..."


         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับประเทศชาติ และผืนแผ่นดินไว้ดังนี้...


         "...ประเทศชาติประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชน และผืนแผ่นดินเป็นที่เกิดที่อาศัย อำนวยประโยชน์ ความมั่นคงร่มเย็นแก่ประชาชน ให้สามารถอยู่เป็นปึกแผ่น เป็นชาติได้...ด้วยเหตุนี้ ประชาชนผู้อยู่ในแผ่นดิน จึงต้องมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันประกอบกรณียกิจ เพื่อป้องกันรักษาผืนแผ่นดินไว้ให้ดำรงมั่นคงตลอดไป..."


          เวปไซด์ " ศิษย์สมเด็จฯ " โดยนายสุชาติ เกิดผล ใคร่ขอให้พี่น้องประชาชนชาวพุทธและทุกศาสนาที่เป็นคนไทย รักใคร่สามัคคี ปรองดองกัน โดยรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว...ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน...เพื่อในหลวงของเรา และเพื่อความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติตลอดไป...


      ด้วยความปราถนาดี...จาก...นายสุชาติ เกิดผล

-: 0 0/0

   หน้าแรก   |    กิจกรรม   |    เว็บบอร์ด   |    สมุดเยี่ยมชม   |    เกี่ยวกับเรา   |    ติดต่อเรา  


You are visitors number

All rights reserved © Copy right 2021 - 2023

Powered by
ThaiWebWizard.com